دست نوشته های من

یه شعر ناز

گر می نخوری٬ طعنه مزن مستان را بنیاد مکن تو حیله و دستان را تو غره بدان مشو که می می نخوری صد لقمه خوری که می غلام است آن را. ( فریدون مشیری
+ محسن جعفری ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()