دست نوشته های من

اس ام اس

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟ اگر مرگ است چرا زندگی می کنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگرعشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگرعشق نیست چرا عاشقیم؟:-؟؟
+ محسن جعفری ; ۳:٢٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()