دست نوشته های من

میزان غذا خوردن یک انسان

اگر معده انسان را به سه قسمت تقسیم کنیم فقط سهم یک قسمت از ان غذاست و یک سوم دیگر آب است و یک سوم اخر نیز باید خالی بماند. حالا به نظر شما ما این را رعایت می کنیم یا همیشه پر خوری میکنیم.
+ محسن جعفری ; ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()