دست نوشته های من

چه کسی برای دوچرخه پدال ساخت؟

تا دهه 1830 هیچ کس به فکر گذاشن پدال روی«ماشین دونده» نیفتاده بود.بک فرد اسکاتلندیبه نام «کرک پاتریک مک میلان» دو چرخه ای ساخت که در آن پدال ها چرخ غقب را به چرخش در می آوردند. مدت ها بعد «فیلیپ فیشر»آلمانی پدال هایی روی چرخ جلو نصب کرد.
+ محسن جعفری ; ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()