دست نوشته های من

دریا و خشکی؟

عمر خشکی در حدود 3800 میلیون سال است اما دریا حدودا 200 میلیون سال ،جالب نیست؟
+ محسن جعفری ; ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()