دست نوشته های من

۱۰روش برای دوست داشتن دیگران:

۱- در دوستی با دیگران انگونه رفتار کنید که دلتان میخواهد با شما رفتار شود. ۲- به حرفهای دیگران خوب گوش کنید مردم ببرای توجه خاص شما ارزش قائل هستند. ۳- همیشه به دنبال حرفای مثبت درباره دیگران بگردید به زودی پی میبرید که احساس بهتری نسبت به همه خواهید داشت. ۴- اگی به عنوان شخصی که خطری ندارد وحامی دیگران است شناخته شوید روابط جدیدی پیدا خواهید گرد. ۵- هر گز غلو نکنید وقتی غلو می کنید وسعی می کنید کسی باشید که نیستید مطمئن باشید که مردم می فهمند. ۶- مردم را همانطور که هستند دوست بدارید. ۷- وقتی از دوستی ناراحت هستید دل از او بر نکنید وبه جای این کار فکری برای بهبود روابط کنید. ۸- سعی نکنید دیگران را تحقیر کنید بلکه برای آنها ارزش قائل شوید. ۹- گاهی فرصت تنها بودن را به خودتان ودیگران بدهید. ۱۰ اگر قلبا کسی را دوست داشتید بدانید که واقعا اورا دوست دارید.
+ محسن جعفری ; ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()