دست نوشته های من

انتخابات اسراییل

دیشب انتخابات درون کابینه اسراییل برای جایگزینی ایهود اولمرت انجام شد به می رسد که وزیر امور خارجه این رژیم جایگزین اولمرت شود.
+ محسن جعفری ; ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()