دست نوشته های من

کاخ سفید 90% سهام AIG را خرید.

اقدام کاخ سفید در خرید سهام AIG برای برون رفت از شرایط ناگوار کنونی بوده است اما به نظر می رسد که این اقدام همچون مسکنی برای درمان سرطان باشد.
+ محسن جعفری ; ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()