دست نوشته های من

خداحافظی با ماوس

دانشمندان علم رایانه می گویند تا چندی دیگر جایگزینی برای ماوس خواهد آمد، به نظر میرسد کار با رایانه از این هم ساده تر شود.
+ محسن جعفری ; ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()