دست نوشته های من

خداحافظی موقت با بزنگاه

به دلیل فرا رسیدن لیالی پر فیض قدر شبکه سه سریال دیگری را جانشین بزنگاه خواهد کرد بعد از این شب ها پخش بزنگاه از سر گرفته شود.
+ محسن جعفری ; ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()