دست نوشته های من

روانشناسی

بدانید که شما،نمی توانید به آن وضوحی که دیگران شما را می بینند خود را ببینید.پس انتقادات سازنده تا امکان رشد خود رافراهم آورید.
+ محسن جعفری ; ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()