اولین تراکتور در چه تاریخی به کار گرفته شد؟

در سال های دور موتور های بنزینی فقط در ماشین ها ودستگاه های ثابت کشاورزی استفاده می شد.ولی به مرور زمان و با پیشرفت علم به روی چرخ سوار شدند. اولین تراکتور بنزینی جهان در سال 1892 در آمریکا ساخته شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید