چه کسی اولین ماشین درو را اختراع کرد؟

در دهه 1830 فردی به نام ‍‍‍‍« کوروش هال مک کورمیک » دستگاهی برای دروی غلات اختراع کرد ،نیروی محرکه این دستگاه را اسب فراهم می کرد. بعد ها ماشین دروگر خود کار با ساخت اولین «کمباین» در دهه 1850 روی کار آمد.

/ 0 نظر / 11 بازدید