لطفاٌ مطالعه نموده وبه چند دوستان خویش ایمل نماید

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه حضرت رسول الله (ص)

خود بخوان و برای دیگران بخوان و بشنوان

از شهر مدینه منوره الحاج شیخ احمد این وصیت نامه را فرستاده است که در

شب جمعه در مدینه منوره قرانکریم تلاوت میکردم که بخواب رفتم

دیدم که نبی اکرم (ص) تشریف آوردندو فرمودند

! که در این هفته شصت هزار نفر از امت من مرده اند

ولی در بین آنها یک نفر هم با ایمان نبوده.

دوران بد امده است

زنها حجاب اسلامی را رعایت نمیکنند

سر مایه دارا ن به ضعیفان کمک نمیکنند به حج نمیروند و حشر زکات مال شا ن را نمی دهند

شما ای شیخ احمد به مردم دنیا بفرماید

که نیکو کار و پرهیز گار باشید چون قیامت نزدیک است

در آسمان یک ستار ه ظاهر خواهد شد و بعداز آن درهای توبه بروی شما بسته میشود

رسول اکرم (ص) فرموده اند

هرکسی این وصیت نامه بخواند و یا چاپ کرده به جاهای دیگر برسانددر روز قیامت به

شفاعت آن شخص میاید.

خداوند (ج) خانواده وی را ابه بهشت بشارت میدهد

و باز فرموده کسی این وصیت نامه را نقل کرده به دیگران بر ساند انشاالله بدی هایش تمام میشود

حاجت مند به مراد خود میر سد

شیخ احمد گفته است اگر این گفته ها دروغ باشد خدوند (ج) مرا لعنت کند

و به جهنم بفر ستد

واجب و لازم است تا بر محمد (ص) همه وقت درود بفرستیم و به گرفتن روزه و خواندن نماز پابند

باشیم کسی که صد برگ از این را چاپ کند و در بین مردم تقسیم کند دوازده روزبعد انشاالله خوشی

می بیند یک نفر در هند پنجاه برگ از این چاپ کرد و بین مردم تقسیم نمود پس از چند روز هفتاد هزار

روپیه یافت کرد

یک شخص دیگر این را دروغ فکر کرد بعداز چندروز پسرش وفات نموده است

یک برادر دیگر این وصیت نامه را حقیقت دانست پنجاه برگ چاپ نمود پس از چند روز آنجاه هزار

روپیه مفاد کرد برادر دیگر در این فکر بود که فردا یا پس فردا چاپ میکنم

اما چاپ نکرد پس از چند روز فوت شده است

از شما برادران گرامی خواهشمندم که این وصیت نامه را دورغ نمشارید که گنهگار می شوید

با چاپ نمودن چند برگ از این وصیت نامه به هر مقصد مراد یکه شایسته باشد براورده خواهد

گردید به خدا(ج) رسول اکرم (ص) این وصیت نامه حقیقت است

(و من الله تو فیق)

/ 0 نظر / 9 بازدید