زیگزاگی پیش رفتن در فضا

« چنانچه دری هم از جو رو به فضا برای اینها باز می کردیم و در آن زیگزاگی پیش می رفتند ــ باز هم می گفتند: نه! ما در فضا نیستیم یا نه "ما را سحر زده" کرده اند»!

نکات آیه:

1ــ وقتی انسان رو به فضا می رود در جو دری ایجاد می شود. 2ـــ انسان در فضا زیگزاگی پیش می رود. 3ـــ در فضا انسان احساس غیر طبیعی دارد (احساس سحر زده شدگی میکند).

1ــ وقتی انسان رو به فضا می رود در جو دری ایجاد می شود:

وقتی انسان زمین را ترک می کند طبقه ازون جو سوراخ می شود و بمثابه باز شدن دَر می ماند.

2ـــ انـسان در فضا زیگزاگی پیش می رود:

واژه عروج که قرآن برای حرکت و ادامه حرکت در فـضا از آن استفـاده کرده است به معنی «حرکت زیگزاگی» است. و این به این معنی است که حرکت و پـیـش روی در فـضـا در یک رونـد و فـرایند زیگـزاگی صورت می گیرد. واقعیت هم همین است. در فضا چیزی راست و مستقیم پیش نمی رود بلکه تحت تأثـیـر نیروی جاذبه کج می شود. حتی مسیر نور و امواج نیز تحت تأثیر نیروی جاذبه کج می شوند و زیگزاگی پیش می روند.

3ـــ در فضا انسان احساس غیر طبیعی دارد:

احساس و وضعیتی که انسان در فضا دارد نسبت به احساس و وضعیتی که روی زمین دارد با هـم فـرق می کند. از جمله:

ـــ در فضا انسان سمت بالا و پائین را احساس نمی کند، چون سمت پائـیـن ناشی از کشش نیروی جاذبه زمین است که در فضا وجود ندارد. و وقتی سمت پائین احساس نشود طبعا سمت بالائی نیز احساس نخواهد شد.

ـــ در فضا انسان نمی تواند روی پاها راه برود چون وزن ندارد. برای جابـجـائـی خـود می بایست دسـتاویزی را بگیرد و خود را بجلو بکشد و یا با پای خود چیزی را به عـقـب هـل دهد که باعث جلو رفـتن وی بشود.

با این و ضع و احساس در فضا، چنانکه آیه گفـته: "اگر آنها به فضا برده می شدند" باز هم می گفـتند: "ما در فضا نیستیم بلکه ما را سحر زده کرده اند".

/ 1 نظر / 13 بازدید
سعید

سلام دوست عزیز برای اینکه مطالب وبلاگت دیده بشه به قسمت مدیریت برو و سفارشی کردن قالب رو انتخاب کن. رنگ پس زمینه صفحه .رنگ لینک عادی. رنگ متن ستون کناری. رنگ پس زمینه ستون کناری.رنگ پس زمینه پستتون رو عوض کنین. پایین همون صفحه وبلاگ خودتونو میبینین که هر تغییری بدین میتونین ببینین. فقط رنگ پس زمینه ی وبلاگتونو روشن انتخاب کنین که تبلیغ بنیاد دیده بشه. موفق باشید