ابر رسانا ها

ایا می دانید ابر رسانا ها می توانند برقی به اندازه یک شهر را در خود ذخیره کنند ان هم به مدت زمان قابل قبولی، اگر این اتفاق در سراسر دنیا عملی شود دیگر هیچ گاه خاموشی و یا مصرف مازاد بر احتیاج نخواهیم داشت. چقدر خوب می شه نه؟

/ 0 نظر / 10 بازدید