یه شعر ناز

گر می نخوری٬ طعنه مزن مستان را

بنیاد مکن تو حیله و دستان را

تو غره بدان مشو که می می نخوری

صد لقمه خوری که می غلام است آن را.

( فریدون مشیری

/ 1 نظر / 5 بازدید
سعید

از خیام نه مشیری