ًضرب المثل های معروف کشورهای دیگر

* نظم در زنگی ، بهترین داروست - ضرب المثل فلسطینی

* سکوت، اشتباه نمی کند - ضرب المثل هندی

* کار، مادر زندگی است - ضرب المثل چک سلواکی

* روز و شب، منتظر هیچ کس نمی ماند - ضرب المثل ژاپن

* کسی موفق می شود که خسته نمی شود - ضرب المثل پرتقالی

* عاشق زبانش را در قلب و احمق در دهان جای داده - ضرب المثل پاکستانی

* عجله پدر ناکامی است - ضرب المثل انگلیسی

* آدم همه کاره، هیچ کاره است - ضرب المثل ایرانی

* آن چه گرانبهاست هدیه نیست بلکه محبت است - ضرب المثل روسی

* آدم بدبین سلاحش نفرت است - ضرب المثل یونانی

* اگر پیری پند ده و اگر جوانی پند گیر - ضرب المثل چینی

* اعتماد به نفس دو سوم موفقیت است - ضرب المثل ایرانی

* صبر، بالاترین هنر است - ضرب المثل اسپانیایی

* صداقت بهترین سیاست است - ضرب المثل انگلیسی

* امید نصف خوشبختی است - ضرب المثل ترکی

* بدون رفیق حتی بهشت جهنم است - ضرب المثل مصری

* شکست ها، ستون های موفقیتند - ضرب المثل ولزی

* جهان متعلق به افراد صبور است - ضرب المثل ایتالیایی

* در موفقیت هم باید راه اعتدال پویید - ضرب المثل دانمارکی

* دوست، آیینه موفقیت دوست است - ضرب المثل انگلیسی

* دوستِ زمان احتیاج، دوست حقیقی است - ضرب المثل انگلیسی

* نیکی هرگز گم نمی شود - ضرب المثل بلژیکی

* نخستین قدم، دشوارترین قدم است - ضرب المثل آلمانی

* هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشمهایت - ضرب المثل آلمانی

* کسی که به امید شانس زنده باشد سالها قبل مرده است - ضرب المثل فرانسوی

* برای اینکه انسان کمال یابد، صد سال کافی نیست ولی برای بد نامی او یک روز کافی است - ضرب المثل چینی

* گل ها را تقسیم می کردند گل سرخ نصیب خار شد - ضرب المثل ترکی

* بیان متملق عسلی است آلوده به زهر - ضرب المثل لاتین

* وقتی طفل خود را در آغوش گرفتی ارزش پدر را خواهی دانست - ضرب المثل انگلیسی

* یک بار دیدن با هزار شنیدن برابر است - ضرب المثل چینی

* اگر میخواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر بشو - ضرب المثل اسپانیایی

* اگر جوانان دانش و پیران قوت داشتند همه چیز روبراه می شد - ضرب المثل ایتالیایی

* از کوه قدم به قدم بالا می روند، ثروت اندک اندک بدست می آید و دانایی کم کم حاصل می گردد - ضرب المثل آفریقایی

* هر روز بلندی را پایانی است - ضرب المثل آفریقایی

* با چوبهایی که در جوانی گرد آوری در پیری گرم خواهید شد - ضرب المثل آفریقایی

* معایب دیگران معلمان خوبی هستند - ضرب المثل المانی

* بازبان خوش و مهربانی می توانید فیلی را با مویی بکشید - ضرب المثل فارسی

* دو بار پرسیدن بهتر از یک بار راه را اشتباه رفتن است - ضرب المثل آلمانی

* هر کس آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد ، خواهد شنید - ضرب المثل ترکی

* هر قدر هم در یک جاده عوض رفته باشید برگرد - ضرب المثل ترکی

* تندرستی، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ جز یک بیمار این تاج را نمی بیند - ضرب المثل مصری

* از دشمنی که خصومت خود را در برابر تو ابراز می کند، زیاد نترس - ضرب المثل ایتالیایی

* شخص قوی و ابشار هر دو راه خود را باز می کنند - ضرب المثل انگلیسی

* سنگ هرگز در آب نمی پوسد و حرف خوب اثرش از بین نمی برد - ضرب المثل هندی

/ 0 نظر / 60 بازدید