نرم افزار طراحی شمع

راهنمای نصب برنامه : قبل از نصب برنامه مراحل زیر را انجام دهید :

FlexLMSetup.exe را اجرا و مراحل نصب را تا به پایان ادامه دهید فایل fides-server.dat را از پوشه کرک به محلی که برنامه FlexLM را نصب کردید کپی کنید در صورتی که مسیر نصب را تغییر نداده باشید باید این فایل را در : C:\Program Files\FIDES_2004\FlexLM کپی کنید

حالا میتوانید برنامه را نصب کنید، بعد از نصب برنامه فایل license.lic را به محلی که برنامه را نصب کردید کپی کنید C:\Program Files\FIDES_2004\fides_Shared

حالا سیستم تان را مجدد راه اندازی کرده و برنامه را اجرا کنید .

لینکهای دنلود

http://www.4shared.com/file/48833297/133b6f3f/FIDpilepropart1.html http://www.4shared.com/file/48833560/f88f0d6/FIDpilepropart2.html http://www.4shared.com/file/48833769/75d09c1c/FIDpilepropart3.html http://www.4shared.com/file/48833937/e5816854/FIDpilepropart4.html http://www.4shared.com/file/48834081/7d10179c/FIDpilepropart5.html http://www.4shared.com/file/48834267/9744b49/FIDpilepropart6.html http://www.4shared.com/file/48834378/81120dae/FIDpilepropart7.html

/ 0 نظر / 10 بازدید