عشق پر زده

گفتم : دل میخری ؟

گفتا : چند ؟

گفتم دل مال تو اما بخند .

خنده ای کرد !

دل زدستانم ربود .

تا به خود امدم او رفته بود .

چند قدم انطرف تر

دل زدستش افتاده بود .

رفته بود اما

مانده بود جای پایش برروی دل .

تقدیم به تو

تو که هیچ وقت منو نشناختی ؟!

/ 1 نظر / 9 بازدید
میلاد موسوی

عشق همون چیزیه که توش همه چیز های خوب دنیا هست و اون بی چیزیه تقذیم به اقا محسن گل