گناهانم را ببخش

اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم و یا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم گناهم را ببخش . . . اگر از دست من در خلوت خود گریه ای کردی اگر بد کردم و هرگز به روی خود نیاوردی گناهم را ببخش . . . اگر تو مهربان بودی و من نامهربان بودم برای دیگران سبز و برای تو خزان بودم اگر من بی سبب خشم بی امان بودم گناهم را ببخش . . . اگر زخمی چشیدی گاهگاهی بر زبان من اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من عدالت را اگر کشتم به حکم حس خودخواهی پشیمانی که هستی سالها هم آشیان من گناهم را ببخش . . . گناهم را ببخش . . . گناهم را ببخش

/ 1 نظر / 30 بازدید
مهدی سلطانی

سلام محسن جان ممنون از لطفی که به من داشتی [گل]