قوی ترین لوکو مو تیو بخاری که تا کنون ساخته شده چه نام دارد؟

در دهه 1940 راه آهن سراسری آمریکا، لوکوموتیوی با نام «بیگ بوی» ساخت که قادر بود بیش از 6000 اسب بخار نیرو تولید کند.وزن این لوکوموتیو 640 تن بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید