عشق یعنی؟

عشق یعنی

همون چیزی که همیشه بخاطرش سرزنش می شی

عشق یعنی

شنیدن صداش، وقتی می گه:((دوست دارم))

عشق یعنی

وقتی تا دیروقت کار میکنه،نخوابی و منتظرش بمونی

عشق یعنی

با خودت فکر کنی اگه همدیگرو نداشتیم،چیکار میکردیم؟

.عشق یعنی

وقتی عصبانی می شی،اول یه نگاه به آینه بندازی

/ 0 نظر / 9 بازدید