قرار

قرار مان پرواز بود

 

شک داشتی به نذر دلتنگی

 کبوتر که روی دیوار نشست

کبوترانه نگاهم کردی

باران بارید

میان این گوی فیروزه ای

چه اندازه بزرگی تو

/ 0 نظر / 4 بازدید