اس ام اس عاشقانه...

لالا لالا بخواب، دنیا خسیسه/ واسه کمتر کسی خوب می‌نویسه

یکی لبهاش همیشه غرق خنده است/ یکی پلکهاش تو خواب هم خیسه خیسه...

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

تازگیا طلا شدی/ گم شدی کیمیا شدی/ دیگه SMS نمی‌زنی/ عین غریبه‌ها شدی.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

نبودن هیچگاه به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

کسی اگر به دل نشست، نشستنش مقدس است/ حتی اگر نخواهدت، نفس کشیدنش بس است.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

شاید باید می‌فهمیدم که قلب تو پر از ریاست/ دوستت دارم گفتن تو درست مثه باد هواست...

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

هیچ‌گاه نگاهت را فراموش نمی‌کنم. نگاهی سرشار از محبت و صمیمیت. صدایت در گوشم زمزمه می‌شود و نگاهت در ذهنم مجسم، اما... اما... من تو را می‌خواهم نه خیالت را...

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

من نه عاشق بودم نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من/

من خودم بودم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می‌ارزد.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من/ ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

نه دل در دست محبوبی گرفتار/ نه سر در کوچه باغی بر سر دار

از این بیهوده گردیدن چه حاصل؟/ پیاده می شوم دنیا نگهدار...

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

گوشی رو برمی‌داری و چند وقت یه بار زنگ می زنی

چند وقت یه بار به آرزوم به رویاها رنگ می‌زنی

بعدش میگی شاید باید از همدیگه دور بمونیم

میگی باید سعی بکنیم، سخته ولی ما می‌تونیم

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

در ذهن نیافرینمت، می‌میرم/ از شاخه اگر نچینمت، می میرم

ای عادت چشمهای بی‌حوصله‌ام/ یک روز اگر نبینمت، می‌میرم

/ 0 نظر / 16 بازدید