یه نظر

وقتی احساس بدی دارید و تلاشی برای تغییر دادن افکار خود نمی کنید تا به احساس بهتری برسید٬ در واقع به زندگی می گویید موقعیت های بیشتری را نصیب من کن که به من احساس بد بدهد...

/ 0 نظر / 9 بازدید