از چه زمانی قطار های دیرلی به کار گرفته شد؟

موتور های دیزلی تا 40 سال بعد از اختراعشان، در راه آهن مورذ استفاده قرار نمی گرفت. از دهه 1930 به بعد در دو کشور آلمان و آمریکا از لوکوموتیو های دیزلی در خطوط راه آهن استفاده شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید