جدا جدا

یک قاچ از همین مهتاب

 

کافی است

جدا جدا می نویسم ات

تا فصل بادبادک ها که بیاید

دنباله ام باشی

/ 2 نظر / 17 بازدید
روی رد رویاها ...

به احترام فصل رویاهام : پائیز ... عاقل تر از پائیز فصلی نیست نه ادعای گلی نه چیدن نسیم و مثل مردی مست در کوچه می خندد (( لعنت به هر چه نیست مرگ بر هر چه هست ...!))