۱۰روش برای دوست داشتن دیگران:

۱- در دوستی با دیگران انگونه رفتار کنید که دلتان میخواهد با شما رفتار شود.

۲- به حرفهای دیگران خوب گوش کنید مردم ببرای توجه خاص شما ارزش قائل هستند.

۳- همیشه به دنبال حرفای مثبت درباره دیگران بگردید به زودی پی میبرید که احساس بهتری نسبت به همه خواهید داشت.

۴- اگی به عنوان شخصی که خطری ندارد وحامی دیگران است شناخته شوید روابط جدیدی پیدا خواهید گرد.

۵- هر گز غلو نکنید وقتی غلو می کنید وسعی می کنید کسی باشید که نیستید مطمئن باشید که مردم می فهمند.

۶- مردم را همانطور که هستند دوست بدارید.

۷- وقتی از دوستی ناراحت هستید دل از او بر نکنید وبه جای این کار فکری برای بهبود روابط کنید.

۸- سعی نکنید دیگران را تحقیر کنید بلکه برای آنها ارزش قائل شوید.

۹- گاهی فرصت تنها بودن را به خودتان ودیگران بدهید.

۱۰ اگر قلبا کسی را دوست داشتید بدانید که واقعا اورا دوست دارید.

/ 0 نظر / 11 بازدید