میزان غذا خوردن یک انسان

اگر معده انسان را به سه قسمت تقسیم کنیم فقط سهم یک قسمت از ان غذاست و یک سوم دیگر آب است و یک سوم اخر نیز باید خالی بماند.

حالا به نظر شما ما این را رعایت می کنیم یا همیشه پر خوری میکنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید